Rotor paketi za visoko brzinske turbine

TEHNODENT kompanija proizvodi rotor pakete (turbinska kola) za ugradnju u stomatološke, visokobrzinske, ručne turbine koji po ugradnim merama u potpunosti odgovaraju merama rotora poznatih svetskih proizvodjača. Veličina osovinice ima tačnost izrade ispod jednog mikrona i odgovara standardima za I klasu tačnosti turbinskih lagera.
Svi rotori se isporučuju sa odgovarajućim O-ringovima, podloškama i uputstvom za ugradnju.